Shinjuku-ku Nishishinjuku (tsuginobiruonozoku) Furnished Apartments for 1 person 30 min from station